WELKOMAdvocaat Kristin Goossens in Lint biedt je een persoonlijke aanpak om je belangen optimaal te verdedigen in relatie met je medemens, voor de rechtbank of bij andere instanties.
Zij heeft meer dan 30 jaar ervaring, waarvan 10 jaar op een groot Antwerps kantoor.
Eerlijk advies, vertrouwelijkheid en duidelijke communicatie zijn voor haar uiterst belangrijk. 

Vakgebieden

Advocaat Kristin Goossens legt zich voornamelijk toe op:

 • Burgerlijk recht 
      - contractenrecht : koop, huur en hansdelshuur, lening, verzekeringen,    
         mede-eigendom
      - bouw- en aannemingsrecht: betwistingen en geschillen bij aanneming
         en (ver)bouwen
      - aansprakelijkheidsrecht: onrechtmatige daad, (verkeers)ongevallen,
         burenhinder
      - personen- en familierecht: huwelijk en echtscheiding, wettelijk en
         feitelijk samenwonen, co-ouderschap, omgangsrecht kinderen,
         erfrecht
 • Strafrecht
      - verkeersongevallen 
      - andere kleine strafzaken/misdrijven
 • Arbeidsrecht 
      - arbeidsovereenkomsten
      - ontslagrecht

Tarieven

Ereloon en kosten

Eerste consultatie en advies: € 60,00/u
Ereloon: € 110,00/u
Wachttijd of verplaatsingstijd: € 70,00/u

Openen dossier: € 40,00
Briefwisseling, besluiten enz.: € 10,00/p
Verplaatsingsvergoeding: € 0,60/km
Gerechtskosten: volgens kostprijs
Gerechtsdeurwaarder: rechtstreeks

De bedragen worden verhoogd met 21% btw.

Werkwijze

Er worden tussentijdse voorschotten gevraagd en op het einde wordt de eindafrekening opgemaakt.


Indien u door de rechtbank in het gelijk wordt gesteld, kan u een deel van de advocatenkosten recupereren via de rechtsplegingsvergoeding.

Info advocaat

Kristin Goossens

Licentiaat in Rechten UA 1986
Balie Antwerpen sedert 1986
Orde van Vlaamse Balies sedert 1986

Kantoor in eigen naam
ondernemingsnr. 0812.430.626

Wettelijke info

Voor klachten kan u terecht:
op kantoor en via
http://oca.ligeca.be/nl


Info verzekering BA: 
Amlin Europe
via Vanbreda Risk&Benefits
spccb@vanbreda.be

Advocaat Kristin Goossens

Duffelsesteenweg 159
2547  Lint

Tel: 03 454 01 72
Fax: 03 454 01 72
E-mail: info@advocaatkristingoossens.be
BTW: 0812 430 626

Made with Mobirise ‌

Free Web Page Designer Software